Verslag Raad op straat 12 april

De gemeenteraad van Zeewolde is in april van dit jaar gestart met het organiseren van bijeenkomsten in de wijken van Zeewolde. De gemeenteraad wil graag meer met inwoners in gesprek raken buiten het gemeentehuis in ongedwongen sfeer. Zo hoopt de gemeenteraad de inwoners meer bij de politiek te betrekken. Dit heet ‘De Raad op Straat’. De primeur ging op 12 april naar Horsterveld. Alle bewoners van Horsterveld zijn uitgenodigd om hun ideeën voor de wijk bij de gemeenteraad onder de aandacht te brengen. Daarbij waren wel enkele criteria door de raad geformuleerd: het moet gaan om ideeën of wensen die te maken hebben met verbondenheid, de leefbaarheid of de veiligheid in de wijk.

Op de bijeenkomst in basisschool Het Kofschip kwamen zo’n 40 bewoners af. Hieronder een overzicht van de onderwerpen die besproken zijn.

De raad heeft van de bijeenkomst een evaluatieverslag gemaakt. Dit verslag vindt u op de website van de gemeenteraad www.zeewolde.nl/gemeenteraad onder het kopje ‘vergaderingen’ en dan bij de raadsvergadering van 29 juni 2017, agendapunt 13.

De leden van de gemeenteraad vonden het een geslaagde avond en waarderen de hoge opkomst, de goede gesprekken en bedanken de aanwezigen van harte voor de inbreng. Vanwege onwennigheid met deze nieuwe manier van het gesprek aan gaan, heeft het lang geduurd voordat een inhoudelijk reactie op de inbreng is geformuleerd. De gemeenteraad biedt hiervoor zijn verontschuldigingen aan.

Op 23 oktober 2017 wordt de Raad op Straat herhaald, dan gaat de raad naar de Polderwijk. De gemeenteraad zal na de 2e Raad op Straat het proces en de werkwijze evalueren en kijken of de bijeenkomsten aan de verwachtingen voldoen. Vragen of suggesties? Laat het weten aan de griffie van de gemeenteraad via griffie@zeewolde.nl